De Fruytenier

Ambachtelijke fruitbereidingen en fruitsappen

Trees

Trees

Functie: Buitenmedewerker

Trees is erbij gekomen in april 2012. Is de beste maatjes met Suske en helpt naarstig de gekregen opdrachten tot een goed einde te brengen.

Takenpakket (samen met Suske) :
- Gras en hagen kort houden
- Opvolgen van de fruitgroei bij de diverse fruitbomen
- Bezoekers animeren

“Keicool ! Ik kan hier elke dag aan de zijde van die knappe Suske lopen …”